Kontakt


Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt
ul. Ustronie 20 B
87-300 Brodnica
NIP 874-10-17-819
KRS 0000042427

Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy informuje, że poza granicami miasta Brodnicy w sprawie bezdomnych zwierząt należy zawiadamiać odpowiedni Urząd Miasta lub Urząd Gminy.
Błąkające się zwierzę można także zgłosić na komisariacie Policji lub powiadomić Straż Miejską.
Zawiadomiony organ zgłasza interwencję do schroniska, z którym współpracuje. Tak zgłoszone zwierzę przewożone jest do naszego schroniska.
Poza granicami miasta Brodnicy nie przyjmujemy zgłoszeń od osób prywatnych tylko od odpowiednich służb.

I N T E R W E N C J E

tel. 606-881-470

SCHRONISKO CZYNNE od 6:30 do 14:30 od poniedziałku do piątkuKażdy potrzebuje odrobiny miłości.